PUBLICATIES 

Powerpoints van de lezingen tijdens de  studiedag 23/09/2022.

HerpostionerenOnze eerste gezamenlijke publicatie

Deze kan je volledig nalezen op https://Www.tijdschriftsysteemtherapie.nl 

Wil je alvast een voorproefje:

"Trauma laat een wonde achter die veel verder gaat dan het (lichamelijk) geweld. Een bewuste positionering van jezelf als therapeut kan een wezenlijk verschil maken in de behandeling van complex trauma.

'Ik moest proberen de angst in de ogen te kijken en niet langer de beelden van toen terug te dringen naar die diepe kelder ergens in mijn lijf,' verduidelijkt Kelly. 'Met zorg emoties leren kennen, leren voelen, reguleren en laten bestaan.

'Het bewegen van slachtoffer en overlever naar meester van jezelf en volwaardig ervaren individu is een hele krachttoer,' gaat Cathy verder. 'Als therapeut moet je gaan staan en aanwezig blijven zonder jezelf in de meesterpositie te zetten of te laten zetten.

'Als je als therapeut in de redderspositie terecht komt, maak je de patiënt opnieuw klein, afhankelijk en minderwaardig,' gaat Cathy verder. 'De patiënt moet het gevoel hebben dat je naast hem of haar zit. Op die manier zet je de patiënt in de positie die hij verdient.

'Tranen komen, milder en zachter, zorgzaam voor mezelf,' vertelt Kelly. 'Door deze verschuiving van overspoeling naar ervaren, kan ik gevoelens van anderen beter onderscheiden. Zo kan ik nog zuiverder meevoelen. Op deze manier maak ik een (h)echtere verbinding met de ander. "

Andere publicaties: 

Van Gorp, C. (2004). Studiedag 'The secret life of families' door Dr. Evan Imber-Black, 4 nov. '03. Geheimhouding: ongesprokenheid als communicatie.Sys-teemtheoretisch Bulletin, 22-1, p.59-72.

Van Gorp, C. (2005). "Ze hebben me in de waan gelaten", Revalidatiepsychotherapie na een psychose. Systeemtheoretisch Bulletin, 23-1, p.19-34.

Van Gorp, C. (2007). We zitten er mee in. Wat met de (ver)binding therapeut-cliënt? Systeemtheoretisch Bulletin, 25-2, p.179-187.

Van Gorp, C. (2008). Ik was gestoord, zei men... dacht ik... Roularta: Roeselare, 206p.

Van Gorp, C. (2009). Een houten kist en een taboe: het onzegbare meer ge-weten maken. Psyche, 21-1,p. 12-13.

Van Gorp, C. & Van Reybrouck, T. (2015). Who's afraid of... eerste symposium systeemtherapie en onderzoek in de lage landen. Studiedag BVRGS Berchem 20 maart 2015. Tijdschrift Systeemtherapie, 27-3, p. 188-190.

Van Gorp, C. (2015). Kan het nog gekker? Therapie om onze complexe menselijke realiteit behapbaar te maken. Voorwoord. Tijdschrift Systeemtherapie, 27-4, p. 203-207.

Van Gorp, C. (2015). Ontvankelijkheid. Interview met Rika Ponnet over hechting en EFT. Tijdschrift Systeemtherapie, 27-4, p. 226-232.

Van Gorp, C. (2016). De waarde van luisteren en beluisterd worden. Interview met Christien Brinkgreve. Tijdschrift Systeemtherapie, 28-2, p. 166-172.

Van Gorp, C. & Van Stratum, N. (2016). Wegen naar her-verbinding. 2de narratief en dialogisch congres. Antwerpen 27 en 28 november 2015. Tijdschrift Systeemtherapie, 28-2, p. 187-190.

Van Gorp, C. & Van Stratum, N. (2016). De zachte kracht van 'pace'. Interview met Daniel Hughes. Tijdschrift Systeemtherapie, 28-3, p. 226-232.

Van Gorp, C. (2017). De veerkracht van de therapeut. Interview met Ineke Rood. Tijdschrift Systeemtherapie, 29-1, p. 48-53.

Van Gorp, C. (2017). Leren over het leven in intense dialoog. Dubbelinterview met Jan Lens en May Michielsen. Tijdschrift Systeemtherapie, 29-3, p. 191-196.

Van Gorp, C. (2017). De kwetsbaarheid van de therapeut. BVRGS congres. Berchem 17 maart 2017. Tijdschrift Systeemtherapie, 29-3, p. 218-221.

Van Gorp, C. & Engels, A. (2018). Partnertherapie: een apart vak! Feestelijke studiedag georganiseerd door de school voor relatietherapie. Antwerpen 26 oktober 2017. Tijdschrift Systeemtherapie, 30-1, p. 32-34.

Van Gorp, C. (2018). En toch, ik kan het niet alleen. Voorwoord. Tijdschrift Systeemtherapie, 30-3, p. 87-90.

Van Gorp, C. & Siegers, E. (2018). Liefdevol en vasthoudend. Interview met Frans Holdert. Tijdschrift Systeemtherapie, 30-3, p. 106-11.

Van Gorp, C.. (2019). Twee verschillende kijken relativeren de werkelijkheid. Interview met Alfons Vansteenwegen en Maureen Luyens. Tijdschrift Systeemtherapie, 31-1, p. 25-31.

Van Gorp, C. (2021). De systeemtherapeut is de antropoloog onder de psychologen, interview met Ellen Reijmers. Tijdschrift Systeemtherapie, 33-3, p.262-268.

 Van Gorp, C. (2020). Niet alles is oplosbaar, interview met Véronique Limpens. Tijdschrift Systeemtherapie, 32-1, p.55-59.

 Van Gorp, C. (2020). Geen boeman, geen superman, wie ben je dan als man? Nadenken over genderstereotypering van mannen in (intieme) relaties. Studiedag van de School voor Relatietherapie, 3 oktober 2019. Tijdschrift Systeemtherapie, 32-1, p.68-71.

Van Gorp, C. (2021). Een gezin is altijd een beetje pijnlijk, interview met Lieve Cottyn. Tijdschrift Systeemtherapie, 33-1, p.127-133.

Van Gorp, C. (2020). Nieuwsgierig en bevlogen, een halve eeuw psychoanalyse en systeemtherapie, interview met Marian Ploegmakers-Burg. Tijdschrift Systeemtherapie, 32-2, p.122-127.