Voor professionelen 

Hieronder kan u onze verschillende diensten terugvinden. Wenst u een cliënt/koppel door te verwijzen klik dan door naar onze pagina 'voor cliënten'.  Niet gevonden wat u zoekt, aarzel niet om contact op te nemen.

Consultancy

Soms loop je als team vast. Samen van op afstand kijken naar wat er speelt in de dynamiek als team,
tussen jou en je cliënt, om er daarna met vol vertrouwen terug middenin te gaan staan, kan met supervisie.

Heb je als team of organisatie input nodig rond het opzetten van ervaringsdeskundigheid, het uitwerken
van groepstherapeutische trajecten, het aanbod aan families of koppels intensifiëren; wij gaan met jullie
aan de slag vanuit onze kennis en kunde om nieuwe of vernieuwende acties op te zetten in jouw team of
organisatie.
Boek een kennismakingsgesprek via het contactformulier. De kostprijs van dit gesprek wordt in
mindering gebracht wanneer we samen een consultancytraject uitzetten..

Supervisie

Hier gaan we niet ongeduldig opzoek naar oplossingen. We pogen breed te kijken naar jou vraag. . Samen van op afstand kijken naar wat er speelt in de dynamiek tussen jou en je cliënt, om er daarna met vol vertrouwen terug middenin te gaan staan, kan met supervisie.

Cathy is omwille van haar brede kennis en als doorwinterde systeemtherapeut een geweldige gids.

Je afspraak boeken kan via:Cathy.vangorp@telenet.be

Lezingen

'The courage to face the flames': herpositioneren in het licht van intergenerationele last

Als 't beste voorhebben met je kinderen vanuit een eigen ononderkende nood of gemis is, wordt destructief recht opgebouwd. De balans helt op termijn negatief door. Als volwassene blijf je hechtingsgedrag stellen, naar je partner, je collega's. Als de balans fundamenteel onfair is, is je blijven richten op zorgfiguren of net daar erkenning blijven zoeken voor je last destructief. Zo ontstaan er intergenerationele patronen van gemis en pijn.

Gewaarzijn van de pijn is noodzakelijk om de blijvende zoektocht naar erkenning, naar krijgen waar je recht op hebt, naar meer balans en veiligheid in het (mogen) bestaan tot rust te brengen.

Zonder je van deze patronen bewust te zijn, blijf je in iets van schuldgevoel steken, een onophoudelijke poging om alsnog invloed te hebben om dat wat je dient te krijgen ipv te verdienen.

Hoe ga je als therapeut met deze intergenerationele patronen aan de slag? Hoe neem je als volwassen kind afstand van je gezin van herkomst? Wat kost dit en wat kan het opleveren?

Trauma en herstel: een nieuwe verhouding

Trauma laat een wonde achter die veel verder gaat dan het (lichamelijk) geweld. Een bewuste positionering van jezelf als therapeut kan een wezenlijk verschil maken in de behandeling van complex trauma.

'Als ik terugblik op mijn therapeutisch proces,' vertelt Kelly, 'ben ik dankbaar dat de therapeuten die mij begeleidden heel bewust met zichzelf en die kleine ik van mij zijn omgegaan.' 'De uitdaging voor herstel zit vooral in het relationele,' benadrukt Cathy. 'Zonder deze authentieke houding was ik afgehaakt,' vult Kelly aan. 'Samen die weg wandelen was voor allen een verrijking, een geschenk voor mijn volwassen ik, mijn kinderen en mijn partner. De belangrijkste verschuiving is dat ik leerde in een andere verhouding tot mezelf te gaan staan.' Zowel in de therapeutische relatie als in dit artikel gingen wij de dialoog aan. In de veelvuldige gesprekken waarin we reflecteerden op het hulpverleningsproces, kristalliseerden zich vijf essentiële processen uit.


Uit ons boek: Trauma verteert/d (2023)

Kwetsbaarheid - herstel - ervaringsdeskundigheid

De vermaatschappelijking van de zorg is de laatste 10 jaar niet meer weg te denken uit de hervorming van Geestelijke gezondheidszorg. Het daagt ons uit om laagdrempelige initiatieven in het leven te roepen. Initiatieven die herstel ondersteunende zorg als sleutelwoord in hun visie opnemen. Bij herstel ondersteunende zorg zijn de kwaliteiten en talenten van mensen het uitgangspunt. We vertrekken niet vanuit een diagnose of behandelplan maar vanuit de mens. Kortom herstel ondersteunende zorg is een attitude en de herstelvisie een mensvisie. Hierbij is de inzet van ervaringsdeskundigen niet weg te denken.

Deze vorming draagt bij tot het implementeren van deze werkende elementen in je organisatie.

Meer titels:

Communicatie

Communicatie en psychisch herstel

Communicatie doe je samen. Communicatie is elke vorm van beïnvloeding tussen jou en de ander. Bevredigende communicatie begint bij een goeie afstemming met jezelf en hoe dit verbaal en non verbaal goed over kunnen brengen naar de ander. Sterker staan in communicatie bevordert zodoende ook je mentaal welzijn en blijven staan

Communicatie als team(leider)

Communicatie doe je samen. Hoe lopen onze beïnvloedingen binnen ons team? Hoe kan ik als teamleider mijn verantwoordelijkheid nemen en goede communicatielijnen uitzetten. Hoe kunnen we als team elkaar via afgestemde communicatie naar een hoger niveau tillen. Wat met conflicten? Hoe kunnen we ook in uitdagende gebeurtenissen elkaar proberen te bereiken ipv te verliezen in strijdpatronen.

Communicatie met familie en andere belanghebbenden

We leven als mens niet in een vacuüm. Wat zijn belangrijke elementen in onze communicatie met het netwerk van onze patiënt?

Hoe therapeutisch aan de slag gaan met depressie - burn out - angst

Korte opfrissing van enkele handvaten om depressie, burn-out, angststoornis symptomatisch te onderscheiden. Vanuit welke blindhypotheses kan ik vertrekken als therapeut bij deze symptomen, immers: 'psychiatrische diagnoses zijn een verband dat geen verbindingen noemt.' (Reijmers, 1997)

En vooral hoe kan ik aan de slag gaan met concrete patiënten met deze symptomen en een diversiteit aan noden?

Suïcide

Adhv mijn eigen herstelverhaal gaan we samen aan de slag met het uitdagende appél van suïcidegedachten. Wat zijn de do's en dont's als therapeut? Wat is er nodig als team na een al dan niet geslaagde suïcidepoging bij 1 van je patiënten.


Andere onderwerpen kunnen in samenspraak worden uitgewerkt. Neem vrijblijvend contact op voor verdere info.