Lezing - vorming - groepsaanbod

Elk thema kan uitgewerkt worden in de vorm van een lezing met vraagmogelijkheid aan het einde van onze uiteenzetting. We kunnen het thema ook actiever uitwerken in de vorm van een workshop waar we samen met jullie met concrete vragen, voorbeelden, casussen aan de slag gaan. We kunnen ook een zeer specifieke vorming opzetten adhv jullie gerichte vraag als team. Voor een meer gerichte vorming voorzien we een afstemmingsgesprek. De prijs van het afstemmingsgesprek wordt in mindering gebracht na het boeken van een effectief vormingsmoment.

Onze co-creatie als therapeuten in de vorm van een groepsaanbod:

Relatietraining 'Re-connect': aan de slag als koppel naar meer verbinding.

Tijdens dit weekend bieden we jullie naast therapeutische handvaten ook de rust en ruimte om als koppel te herbronnen en oude en meer recente struikelblokken helder te krijgen. We werken hiervoor samen met b&b Amelhof https://www.amelhof.be/


Deze relatietraining kan een mooie aanzet zijn voor een evt verder te zetten partnerrelatietherapie bij een erkend relatietherapeut. Deze relatietraining kan tevens een verdieping zijn van een reeds eerder afgelegde weg als koppel bij een therapeut.

Vooraleer we je includeren voor dit weekend willen we uiteraard de veiligheid van dit groepsaanbod garanderen zowel als goed afstemmen op de specifieke noden van deze groep koppels. Daarom voorzien we een intakegesprek voorafgaand aan  het weekend. De prijs van dit consult wordt in mindering gebracht bij definitieve deelname aan het weekend.

Dit weekend ga je aan de slag met je eigen relatie in een groep van 5 tot 8 koppels.

Prijs voor dit therapieweekend met 2 overnachtingen en ontbijt en broodjeslunch 800 euro.

Mogelijkheid tot boeken van persoonlijke extra's na therapeutische momenten zoals welness, bezoek plantentuin... .  

Praktisch: ontvangst op vrijdag 17/11/2023 tussen 18u30 en 19u. Einde voorzien zondag 19/11/2023 om 15u. Na inschrijving ontvangt u meer concrete praktische info.

Inschrijven of extra info kan via het contactformulier. contact 
Onze expertise in de vorm van een lezing of actievere vorming

Wil je meer info omtrent deze vormingen of wil je ons hiervoor boeken, contacteer dan via ons contactformulier. contact 


Trauma en herstel: een nieuwe verhouding

Trauma laat een wonde achter die veel verder gaat dan het (lichamelijk) geweld. Een bewuste positionering van jezelf als therapeut kan een wezenlijk verschil maken in de behandeling van complex trauma.

'Als ik terugblik op mijn therapeutisch proces,' vertelt Kelly, 'ben ik dankbaar dat de therapeuten die mij begeleidden heel bewust met zichzelf en die kleine ik van mij zijn omgegaan.' 'De uitdaging voor herstel zit vooral in het relationele,' benadrukt Cathy. 'Zonder deze authentieke houding was ik afgehaakt,' vult Kelly aan. 'Samen die weg wandelen was voor allen een verrijking, een geschenk voor mijn volwassen ik, mijn kinderen en mijn partner. De belangrijkste verschuiving is dat ik leerde in een andere verhouding tot mezelf te gaan staan.' Zowel in de therapeutische relatie als in dit artikel gingen wij de dialoog aan. In de veelvuldige gesprekken waarin we reflecteerden op het hulpverleningsproces, kristalliseerden zich vijf essentiële processen uit.

'The courage to face the flames': herpositioneren in het licht van intergenerationele last

Als 't beste voorhebben met je kinderen vanuit een eigen ononderkende nood of gemis is, wordt destructief recht opgebouwd. De balans helt op termijn negatief door. Als volwassene blijf je hechtingsgedrag stellen, naar je partner, je collega's. Als de balans fundamenteel onfair is, is je blijven richten op zorgfiguren of net daar erkenning blijven zoeken voor je last destructief. Zo ontstaan er intergenerationele patronen van gemis en pijn.

Gewaarzijn van de pijn is noodzakelijk om de blijvende zoektocht naar erkenning, naar krijgen waar je recht op hebt, naar meer balans en veiligheid in het (mogen) bestaan tot rust te brengen.

Zonder je van deze patronen bewust te zijn, blijf je in iets van schuldgevoel steken, een onophoudelijke poging om alsnog invloed te hebben om dat wat je dient te krijgen ipv te verdienen.

Hoe ga je als therapeut met deze intergenerationele patronen aan de slag? Hoe neem je als volwassen kind afstand van je gezin van herkomst? Wat kost dit en wat kan het opleveren?

Communicatie

Communicatie en psychisch herstel

Communicatie doe je samen. Communicatie is elke vorm van beïnvloeding tussen jou en de ander. Bevredigende communicatie begint bij een goeie afstemming met jezelf en hoe dit verbaal en non verbaal goed over kunnen brengen naar de ander. Sterker staan in communicatie bevordert zodoende ook je mentaal welzijn en blijven staan

Communicatie als team(leider)

Communicatie doe je samen. Hoe lopen onze beïnvloedingen binnen ons team? Hoe kan ik als teamleider mijn verantwoordelijkheid nemen en goede communicatielijnen uitzetten. Hoe kunnen we als team elkaar via afgestemde communicatie naar een hoger niveau tillen. Wat met conflicten? Hoe kunnen we ook in uitdagende gebeurtenissen elkaar proberen te bereiken ipv te verliezen in strijdpatronen.


Communicatie met familie en andere belanghebbenden

We leven als mens niet in een vacuüm. Wat zijn belangrijke elementen in onze communicatie met het netwerk van onze patiënt?


Kwetsbaarheid - herstel - ervaringsdeskundigheid

De vermaatschappelijking van de zorg is de laatste 10 jaar niet meer weg te denken uit de hervorming van Geestelijke gezondheidszorg. Het daagt ons uit om laagdrempelige initiatieven in het leven te roepen. Initiatieven die herstel ondersteunende zorg als sleutelwoord in hun visie opnemen. Bij herstel ondersteunende zorg zijn de kwaliteiten en talenten van mensen het uitgangspunt. We vertrekken niet vanuit een diagnose of behandelplan maar vanuit de mens. Kortom herstel ondersteunende zorg is een attitude en de herstelvisie een mensvisie. Hierbij is de inzet van ervaringsdeskundigen niet weg te denken.

Deze vorming draagt bij tot het implementeren van deze werkende elementen in je organisatie.

Hoe therapeutisch aan de slag gaan met depressie - burn out - angst

Korte opfrissing van enkele handvaten om depressie, burn-out, angststoornis symptomatisch te onderscheiden. Vanuit welke blindhypotheses kan ik vertrekken als therapeut bij deze symptomen, immers: 'psychiatrische diagnoses zijn een verband dat geen verbindingen noemt.' (Reijmers, 1997)

En vooral hoe kan ik aan de slag gaan met concrete patiënten met deze symptomen en een diversiteit aan noden?

Suïcide

Adhv mijn eigen herstelverhaal gaan we samen aan de slag met het uitdagende appél van suïcidegedachten. Wat zijn de do's en dont's als therapeut? Wat is er nodig als team na een al dan niet geslaagde suïcidepoging bij 1 van je patiënten.

Groepstherapie vanuit systeemtheoretisch perspectief

Het belang en de kracht van groepstherapie? Hoe voeg ik dit toe in mijn therapeutisch aanbod? Waar zitten krachten, valkuilen en uitdagingen tov individuele therapie?


.


 

Wil je meer info omtrent deze vormingen of wil je ons hiervoor boeken, contacteer dan via ons contactformulier. Vraag tot vorming