Ombuigen van trauma: kronkelen doorheen het therapeutisch proces. 

Webinar